Sări la conţinut

Interviu Tina Turner: „Trebuie să decid rapid dacă voi face un alt turneu mondial” / Tina Turner interview: „I have to decide quickly if I’ll do another world tour”

februarie 2, 2010

[RO] (English below)

Ziarul spaniol „El Mundo” a realizat un interviu cu Tina Turner la prezentarea de modă Armani de săptămâna trecută.  Cea mai interesantă parte se referă la posibilitatea unui nou turneu mondial. Tina declară că trebuie să se decidă rapid în această privinţă şi că ar prefera incintele mai mici. Totuşi, nu cred că ar fi vorba de spectacole în Las Vegas, cum mulţi dintre fani au presupus în ultimele zile, pentru că, dacă revine, Tina o va face doar ca să-şi revadă fanii şi nu pentru bani (varianta Vegas). Aşadar, dacă va fi să fie ceva, nu vom avea mult de aşteptat.

Aveţi în continuare traducerea articolului, care poate fi găsit aici.

§

Este una dintre stelele feminine ale rock-ului cu cel mai mare succes comercial în toată lumea. Vocea sa puternică şi senzuală, picioarele sale incredibile şi povestea sa de neuitat contribuie la alimentarea statutului său legendar. Tina Turner este una dintre acele femei care are norocul de a fi întotdeauna la modă. Şi, în capitala modei, Paris, ne-am întâlnit cu ea, la defilarea Armani Prive.

La 70 de ani împliniţi, cu 15 discuri pe piaţă şi peste 25 de superhituri, cântâreaţa vrea să se bucure de viaţă.

De unde vă luaţi puterea ?

Din viaţă, fără niciun dubiu. De mică sunt o luptătoare, sunt deja obişnuită.

Aveţi o apariţie puternică…

Da, sigur, pe mine hainele lui Armani mă întineresc, îmi iau din ani, nu vedeţi cum mă simt în această toaletă neagră strâmtă ? Sunt nerăbdătoare să văd spectacolul.

Ce relaţie aveţi cu designerul ?

Ne cunoaştem de mulţi ani şi menţinem o prietenie frumoasă, chiar dacă e de la distanţă. M-a invitat de multe ori la defilările sale de la Paris şi acum mi-a căzut bine să-i fac o vizită.

Ce creaţii ale lui Armani vă plac ?

Preferatele mele sunt fustele scurte, ideale pentru dans, pentru că am un corp micuţ şi mă simt mai bine într-o fustă scurtă. După zeci de ani de luptă cu corpul meu, ştiu deja în ce mă simt bine.

Cum preferaţi să vă îmbrăcaţi ?

Sunt o persoană publică şi sunt fotografiată permanent; pentru prestaţiile mele, îmi plac hainele puţin mai îndrăzneţe, îi datorez acest lucru publicului meu, oameni cu un spirit tânăr, care nu îmbătrânesc. Muzica nu are vârstă, ci aduce bucurie. Atunci când cânt, vreau ca fanii să mă vadă plină de energie, arătându-mi picioarele, de asta şi mi le păstrez frumoase. Dar în viaţa de zi cu zi, port haine foarte simple, prefer comoditatea şi nu designul.

Ştiţi că fanii vă simt lipsa ?

Ştiu pentru că primesc comentarii prin intermediul fan cluburilor şi prin intermediul tuturor reţelelor sociale. Îmi povestesc agenţii mei, pentru că eu cred că sunt puţin prea în vârstă pentru a naviga pe internet. Mă gândesc să mă întorc şi să fac un turneu mondial, dar încă nu am luat nicio decizie. Poate că va fi un turneu în locuri mai mici, fără stadioane mari, fără montaje şi producţii obositoare. Trebuie să mă decid repede, pentru că trebuie să vorbesc cu dansatoarele mele.

Cum vă simţiţi acum ?

În momentul acesta sunt relaxată, fără probleme mari. Nu trec prin tensiunea turneelor sau înregistrărilor de albume, deci mă simt mai liberă. Simt că mă bucur de viaţă.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

[EN]

The spanish newspaper „El Mundo” has made an interview with Tina Turner, at the Armani Fashion Show, last week. The most interesting part of the interview referrs to the possibility of a new world tour. Tina says that she has to decide quickly in this matter and that she would prefer the smaller venues. I don’t think she’s targeting Las Vegas shows, like many of the fans were assuming in the last days, because, if she comes back, Tina will do it only to see her fans and not for money (Vegas). So, if she’s preparing us something, we will not have to wait so much. 🙂

Here is the translation of the interview, which can be found here.

§

„It’s one of the female rock-stars with the biggest commercial success in the world. Her strong and sensual voice, her incredible legs and her unforgettable life story contribute and fuel her legendary status.

Tina Turner is one of those women who have the luck to never go out of fashion. And, in the capital of fashion, Paris, we met with her, at the Armani Prive.

At 70 years, with 15 discs on the market and over 25 superhits, the singer wants to enjoy life.

From where do you get your strength ?

From life, without a doubt. I’m a fighter since my youth, I’m already accustomed.

You have a strong presence…

Yes, the Armani clothes make me younger, they take away from my years. Can’t you see how I’m feeling in this tight black outfit ? I am eager to see the show.

What’s your relationship with the designer ?

We’ve known each other for many years and we have a beautiful friendship, although it’s a distant relationship. He has invited me many times at his presentations from Paris and now I felt like it’s the right time to pay him a visit.

What Armani creations do you like ?

My favourites are the short skirts, perfect for dancing, because I have a small torso and I’m feeling better in a short skirt. After decades of struggle with my body, I know in what clothes I will feel good.

How do you like to dress ?

I’m a public person and I get photographed all the time. For my acts, I like the clothes that are a little daring, I owe this to my audience, people with a young spirit, that never go old. The music has no age, it brings joy. When I sing I want my fans to see me full of energy, showing my legs, this is why I keep them pretty. But in everyday life, I wear very simple clothes, I prefer comodity over design.

Do you know that your fans miss you ?

I know because I get comments through my fan clubs and through all the social networks. My agents tell me, because I think I’m a bit to old to surf the Internet. I’m thinking about returning and doing a world tour, but I haven’t made a decision yet. Maybe it will be a tour in smaller venues, without big stadiums, equipment and exhausting production. I have to decide soon, because I have to speak with my dancers.

How do you feel right now ?

In this moment I’m relaxed, withouth big problems. I don’t have the stress of touring or recording, so I’m feeling free. I feel like I’m enjoying life.

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: